Nhà trưởng tiếp tục phát thông báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển cao học khóa 21.2 tại phòng 209 A9 cho đến hết ngày 13/01/2014. Sau ngày 13/01/2014, Nhà trường sẽ gửi thông báo về địa phương.