THÔNG TIN TÓM TẮTNHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài:     Nghiên cứu sử dụng hợp lý tro thải của nhà máy nhiệt điện đốt than trong xây dựng đường ô tô.

Ngành                 : Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Mã số                  : 62580205

Chuyên ngành   : Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Tuấn Anh

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

PGS.TS Trần Tuấn Hiệp                    Trường Đại học Giao thông Vận tải

             PGS.TS Trần Thị Kim Đăng              Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Việc sử dụng tro thải nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam là một nhu cầu thiết thực với mục đích bảo vệ môi trường, một hướng khả thi để tận dụng tối đa và đa dạng hóa các nguồn vật liệu trong xây dựng nói chung và xây dựng đường ô tô nói riêng, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho mạng lưới đường giao thông địa phương. Các phân tích và kết quả đạt được của luận án có ý nghĩa về khoa học và ứng dụng về thiết kế lựa chọn thành phần vật liệu, kỹ thuật và công nghệ thi công đối với các hỗn hợp sử dụng vật liệu địa phương gia cố xi măng kết hợp với tro thải nhà máy nhiệt điện đốt than. Những đóng góp khoa học và tính mới của luận án là:

(1) Từ kết quả nghiên cứu khẳng định tro thải nhà máy nhiệt điện đốt than tại Việt Nam có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng đường. Sử dụng tro thải nhà máy nhiệt điện đốt than tại Việt Nam kết hợp với các vật liệu địa phương đạt hiệu quả cả về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, môi trường và góp phần làm phong phú thêm nguồn vật liệu trong lĩnh vực xây dựng đường ô tô.

(2) Đã xác định hàm lượng tro thải cần thiết cho gia cố vật liệu đất, đá làm nền và móng đường: tro thải kết hợp đất gia cố 3% XM ở các hàm lượng tro thải hiệu quả từ 5%-15% so với khối lượng đất khô có thể sử dụng làm các lớp móng của đường cấp thấp; tro thải kết hợp cát mịn gia cố 3% XM ở các hàm lượng tro thải hiệu quả từ 10%-30% so với khối lượng cát khô có thể sử dụng làm các lớp móng của đường các cấp; tro thải kết hợp đá thải ở các hàm lượng tro thải hiệu quả từ 7-13(%) so với khối lượng đá khô có thể sử dụng làm các lớp móng của đường cấp thấp.

(3) Từ thành công với thử nghiệm hiện trường thi công kết cấu gia cố đất bằng hỗn hợp tro thải 9% và xi măng 4% làm lớp móng đường GTNT tại các huyện Đông Triều và Yên Hưng của Quảng Ninh, đã khẳng định công nghệ thi công gia cố bằng tro thải với qui trình đơn giản và giải pháp sử dụng máy phay nông nghiệp để trộn vật liệu gia cố có thể thực hiện được trong điều kiện Việt Nam.

 

DISSERTATION SUMMARY

Title: Research on Utilization of Waste Fly Ash from Coal Thermal Power Plants for Road Construction Purposes

Major: Highway Engineering

Code: 62580205

Doctoral candidate: Tuan Anh BUI

Supervisor:  Assoc.Prof.PhD. Tuan HiepTRAN - University of Transport and Communications

Co-supervisor: Assoc.Prof.PhD Thi Kim DDang TRAN - University of Transport and Communications

Institution: University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

Utilization of fly ash disposal is necessary for environmental pollution issues. It also is feasible for maximal salvaging and diversifying local construction materials as well as road construction materials. Findings from the research are significant at both academic and practice for providing mix design methodology, construction procedure and techniques. The achievements of the research are:

(1) It was possible from research results to confirm that fly ash disposal can be used as road construction materials. Combination of fly ash disposal and cement to stabilize local materials provides effective solutions at all engineering, construction technological, economical and environmental issues and diversity of local material sources for road construction.

(2) Provided practival proof of effective contents of: 5%-15% fly ash disposal by dry aggregate/soil weight combining with 3% cement to stabilize aggregate or natural soil can improve remarkably compression strength and CBR that meet requirement of road base of low class road; 10%-30% fly ash disposal combining with 3% cement to stabilize fine sand can improve remarkably stabilized soild compression strength and CBR to be used for pavement base of all roads; 7%-13% fly ash disposal for quarry run stabilization can improve elastic modulus and CBR to be used for pavement base of low class road.

(3) Carried successfully trial sections of rural road project in Dong Trieu and Yen Hung district of Quang Ninh province to build three road sections using 9% fly ash disposal and 4% cement stabilized soil. The success of trial sections confirmed the trial construction technology with simple construction procedure using agriculture milling machines can be disseminated widespreadly in local conditions of Vietnam.