Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phương pháp tính toán tấm bê tông xi măng mặt đường có xét ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang”

Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

 Mã số: 62.58.30.01

Họ và tên NCS: Nguyễn Anh Tuấn

Người hướng dẫn khoa học:

1: PGS.TS Lã Văn Chăm

2: GS.TSKH Hà Huy Cương

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

1.      Về mặt lý luận: Bằng cách xét đến ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang và giải hệ đàn hồi Tấm-Nền theo phép so sánh trên cơ sở phương pháp nguyên lý cực trị Gauss, cho phép xác định được đồng thời trạng thái ứng suất biến dạng của tấm và của đất nền; làm thỏa mãn trực tiếp cả 3 điều kiện biên trên cạnh tấm.

2.      Xây dựng được 2 toán đồ xác định sơ bộ chiều dày tấm. Kiến nghị không nên sử dụng tấm chữ nhật có kích thước hai cạnh chênh lệch nhau quá 1.3, và có thể sử dụng hệ số tăng mô men ở cạnh tấm so với mô men giữa tấm là: K =1.3¸ 2.2.

3.      Tính và bố trí cốt thép tăng cường cạnh và góc tấm BTXM được thực hiện chính xác hơn thông qua biểu đồ mô men uốn khi tải trọng đặt ở góc và mép tấm.

4.      Xây dựng được toán đồ, khảo sát ảnh hưởng của lớp móng đến tính toán chiều dày tấm BTXM mặt đường ô tô và sân bay.