Lịch học các lớp Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 24-1 (T7,CN) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch học các lớp Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 24-1 (T7,CN)

Lịch học các lớp Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 24-1 (T7,CN)Lịch học T7, CN các lớp:

1. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông C

2. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D

Phòng học sẽ được cập nhật sau

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS