LỊCH THI CAO HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 - sửa đổi | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

LỊCH THI CAO HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 - sửa đổi

LỊCH THI CAO HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 - sửa đổi

Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017

- Điều chỉnh lại lịch thi lớp Công nghệ thông tin 23-2

- Điều chỉnh lại lịch thi lớp Kỹ thuật cơ khí động lực 24-1

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS