Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thành phần kiểm soát nội bộ đến hiệu lực kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông Việt Nam
Nghiên cứu quản lý khai thác công trình giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển tốc độ tua bin thủy điện liên kết vùng trên cơ sở logic mờ và mạng nơron nhân tạo
Đính kèm: 
Nghiên cứu hoàn thiện quản lý hợp đồng bảo trì công trình đường bộ Việt Nam
Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học và khả năng sử dụng bitum epoxy làm chất kết dính cho hỗn hợp asphalt tại Việt Nam.
Đánh giá độ bền thấm nước và khuếch tán ion clorua của bê tông có xét đến yếu tố ứng suất nén, ứng dụng trong kết cấu cầu.
Đính kèm: 
Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi đặt trong tầng đá phong hóa nứt nẻ
Đính kèm: 
Nghiên cứu đánh giá hợp lý các giải pháp xây dựng nút giao khác mức tại thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm: 
Nghiên cứu sử dụng cốt liệu đá quartzite ở Thanh Sơn - Phú Thọ để chế tạo bê tông xi măng mặt đường
Đính kèm: 
VỀ MỘT GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG HÃM CỦA TÀU ĐIỆN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Đính kèm: 

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS