Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu sử dụng phụ gia tăng khả năng dính bám đá – nhựa cải thiện chất lượng bê tông nhựa ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt Nam
Đính kèm: 
Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước
Đính kèm: 
Nghiên cứu động lực học của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước trong thi công các công trình xây dựng ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu giải pháp điều khiển tối ưu năng lượng đoàn tàu trên tuyến đường sắt Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu hỗn hợp đá – nhựa nóng cường độ cao dùng trong kết cấu mặt đường ô tô cấp cao ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam
Đính kèm: 

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS