Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu giải pháp huy động và sử dụng vốn cho bảo trì đường bộ
Đính kèm: 
Nghiên cứu công tác trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt
Đính kèm: 
Nghiên cứu góp phần hoàn thiện phương pháp thiết kế mặt đường mềm sân bay ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu điều khiển tỷ số truyền hệ thống lái nhằm tăng ổn định quỹ đạo chuyển động của ô tô
Đính kèm: 
Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý cho máy đặt cụm tà vẹt đường sắt Việt Nam
Đính kèm: 
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LÁI ĐIỆN TRÊN Ô TÔ CON
Đính kèm: 
Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển giao thông đường bộ Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước về Vận tải ô tô tại Ninh Bình
Đính kèm: 
Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thành phần, tính chất của bê tông asphalt nóng ở nước CHDCND Lào
Đính kèm: 

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS