Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho tính toán kết cấu thép cổng trục chuyên dùng do Việt nam chế tạo phục vụ lao lắp dầm bê tông trên xà mũ cầu
Đính kèm: 
Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Hà Nội
Đính kèm: 
Nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đô thị
Đính kèm: 
Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực miền Bắc
Đính kèm: 
Nghiên cứu các thông số chủ yếu của bê tông đầm lăn trong tính toán kết cấu mặt đường ô tô và sân bay
Đính kèm: 
Xây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở Việt Nam
Đính kèm: 
Quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vững
Đính kèm: 
Nghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Nghiên cứu đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam
Đính kèm: 

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS