Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Phân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác có xét đến độ mấp mô mặt cầu
Đính kèm: 
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ không khí khu vực Nam bộ đến thiết kế và khai thác kết cấu áo đường bê tông nhựa
Đính kèm: 
Nghiên cứu dao động của ô tô khách có sử dụng hệ thống treo khí nén
Đính kèm: 
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho tính toán kết cấu thép cổng trục chuyên dùng do Việt nam chế tạo phục vụ lao lắp dầm bê tông trên xà mũ cầu
Đính kèm: 
Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Hà Nội
Đính kèm: 
Nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đô thị
Đính kèm: 
Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa khu vực miền Bắc
Đính kèm: 
Nghiên cứu các thông số chủ yếu của bê tông đầm lăn trong tính toán kết cấu mặt đường ô tô và sân bay
Đính kèm: 
Xây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở Việt Nam
Đính kèm: 
Quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vững
Đính kèm: 

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS