Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường ô tô tại nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Nghiên cứu đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu xây dựng chính sách giá cước vận tải hành khách bằng đường hàng không ở Việt Nam
Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải
Đính kèm: 
Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông
Đính kèm: 
Chiến lược phát triển cán bộ quản lý của doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu ảnh hưởng cốt sợi thủy tinh phân tán đến khả năng chống mỏi và chống lún vệt bánh xe của bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi bê tông asphalt làm lớp mặt đường tại Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác đường ô tô ở Việt Nam
Đính kèm: 

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS