Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu lựa chọn hợp lý các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc và áp dụng cho tuyến đường sắt Hà Nội – Vinh
Mô phỏng số dòng chảy và dự báo xói cục bộ trụ cầu
Đính kèm: 
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHÍNH KHI SỬ DỤNG HỆ CỌC ĐẤT XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU Ở VIỆT NAM
Đính kèm: 
Nghiên cứu ứng dụng hệ giảm chấn chất lỏng trong kiểm soát dao động cho cầu dây văng tại Việt Nam
Nghiên cứu các giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắt
Đính kèm: 
Dự báo tuổi thọ sử dụng của cầu bê tông cốt thép ven biển Việt Nam do xâm nhập clo
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và cơ sở xác định các hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm: 
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHU VỰC DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
Đính kèm: 
Nghiên cứu ổn định nền đường đất đắp trên nền thiên nhiên
Đính kèm: 

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS