Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu phương pháp tính toán tấm bê tông xi măng mặt đường có xét ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang
Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo
Đánh giá trạng thái kỹ thuật động cơ đầu máy diesel vận dụng trên đường sắt Việt Nam bằng phương pháp phân tích dao động và phân tích dầu bôi trơn
Đổi mới công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt theo hướng gắn với thị trường và hội nhập quốc tế
Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán lắp ghép cần trục trên hệ thống phao nổi khi làm việc trên sông ngòi, kênh rạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Phân tích mô hình tính toán kết cấu công trình bến cảng đặc biệt lắp ráp nhanh trong giai đoạn thi công xây dựng tại Việt Nam
Nghiên cứu mô hình hoạch định chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp xây dựng giao thông
Nghiên cứu phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nghiên cứu phương pháp điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng ATM bằng mạng neural.

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS