Danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2013. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải