Danh sách thí sinh đăng ký dự thi, phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi, phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi, phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 

Lưu ý: 

Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, nhận thẻ dự thi vào các ngày 17, 18 /12/2020;

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi 14h00 ngày 18/12/2020.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS