Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 (thi tuyển các ngày 30 và 31 tháng 12/2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải