Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019Trường đại học Giao thông vận tải thông báo Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019, chi tiết thí sinh xem tại đây.

Trân trọng./.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS