Lịch học Bổ sung kiến thức đợt 2 năm 2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch học Bổ sung kiến thức đợt 2 năm 2016

Lịch học Bổ sung kiến thức đợt 2 năm 2016Lịch học chuyển đổi các ngành:

1. Quản trị kinh doanh (Cập nhật phòng học ngày 10-11/9/2016)

2. Quản lý xây dựng (Cập nhật phòng học)

3. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS