BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC TRA

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2012

 

MÔN THI: TOÁN CAO CẤP

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

§iÓm thi

§iÓm sau phóc tra

Ghi chó

1

0008

Trần Thanh Bình

17/11/1988

4,50

5,00

 

2

0014

Nguyễn Việt Cường

12/04/1971

4,50

4,50

 

3

0019

Nguyễn Duy Đông

31/10/1973

4,50

4,50

 

4

0038

Vũ Đức Hậu

29/10/1978

3,50

3,50

 

5

0045

Cao Xuân Hoàng

29/11/1983

4,50

4,50

 

6

0047

Nguyễn Khắc Hoàng

04/04/1978

4,50

4,50

 

7

0059

Nguyễn Thị Thúy Lan

12/08/1973

3,50

3,50

 

8

0063

Đào Thị Mến

04/10/1988

4,00

4,00

 

9

0065

Trần Quang Minh

20/04/1974

4,50

4,50

 

10

0092

Mông Thị Theo

07/03/1987

4,00

4,00

 

11

0096

Đặng Văn Thọ

18/09/1976

3,50

3,50

 

12

0097

Lã Xuân Thông

25/05/1977

3,00

3,00

 

13

0106

Hoàng Văn Triều

17/03/1964

4,00

4,00

 

14

0108

Vũ Văn Tú

27/09/1986

4,00

4,00

 

15

0129

Vũ Song Hà

08/02/1977

4,50

4,50

 

16

0189

Trần Đức Nghĩa

16/02/1983

4,75

5,00

 

17

0300

Nguyễn Khắc Bằng

01/06/1987

4,50

4,50

 

18

0303

Phạm Ngọc Diệu

22/05/1988

4,50

4,50

 

19

0304

Lê Trung Dũng

06/09/1979

4,50

5,00

 

20

0314

Trần Duy Hưng

08/01/1984

3,50

3,50

 

21

0362

Trần Thị Thanh Bình

08/02/1987

4,00

4,00

 

22

0374

Nguyễn Hữu Đạt

24/07/1989

3,50

3,50

 

23

0430

Bùi Thị Hường

18/06/1989

4,50

4,50

 

24

0450

Phạm Thị Diệu Linh

18/08/1987

4,75

5,00

 

25

0541

Trần Thanh Tùng

22/06/1987

4,50

4,50

 

26

0565

Phạm Ngọc Cường

11/10/1986

4,00

4,00

 

27

0570

Nguyễn Xuân Hiệp

25/04/1975

4,50

4,50

 

28

0571

Đặng Hữu Hùng

20/04/1985

3,00

3,00

 

29

0577

Nguyễn Tuấn Long

29/02/1988

4,50

4,50

 

30

0578

Hồ Tôn Nhật Minh

31/01/1987

4,50

4,50

 

31

0579

Nguyễn Văn Minh

19/05/1981

4,50

4,50

 

32

0580

Phạm Văn Minh

20/04/1989

4,50

4,50

 

33

0581

Phí Hoàng Nhã

19/03/1988

4,50

4,50

 

34

0582

Đặng Đình Nhiên

02/12/1977

4,75

5,00

 

35

0585

Nguyễn Hồng Quân

31/10/1976

4,50

5,00

 

36

0586

Đỗ Văn Thăng

16/10/1987

4,25

4,25

 

37

0589

Thân Thị Thương

20/01/1983

4,00

4,00

 

38

0590

Trần Vũ Trọng

19/04/1986

4,50

5,00

 

39

0591

Phạm Đức Trung

19/10/1976

4,50

4,50

 

40

0622

Nguyễn Hoàng Long

21/09/1978

4,00

4,00

 

41

0678

Nguyễn Việt Hà

12/09/1987

4,50

4,50

 

42

0680

Phan Viết Hải

27/01/1985

4,50

5,00

 

43

0706

Lý Văn Oanh

06/06/1971

3,50

3,50

 

44

0714

Nguyễn Thanh Tâm

10/08/1983

4,50

5,00

 

45

0715

Tô Viết Tâm

21/12/1983

4,50

4,50

 

46

0753

Tô Ngọc Biên

02/06/1985

4,75

5,00

 

47

0825

Nguyễn Tuấn Đạt

16/08/1977

4,50

4,50

 

48

0907

Đào Quốc Hùng

25/04/1977

4,75

5,00

 

49

0920

Nguyễn Quốc Huy

21/04/1975

4,25

4,25

 

50

0928

Giang Thế Hưng

19/05/1985

4,00

4,00

 

51

0929

Hoàng Văn Hưng

20/01/1981

4,50

4,50

 

52

0949

Vi Văn Khảm

07/06/1987

4,00

4,00

 

53

1003

Ca Ngọc Minh

28/01/1974

4,00

4,00

 

54

1045

Đặng Văn Phương

01/06/1976

4,00

4,00

 

55

1095

Đinh Tất Thành

13/01/1972

4,50

5,00

 

56

1097

Nguyễn Mậu Thành

02/12/1982

4,00

4,00

 

57

1149

Ngô Văn Toàn

20/03/1984

3,25

3,25

 

58

1167

Nguyễn Thành Trung

06/11/1985

4,00

4,00

 

59

1170

Cao Mạnh Trường

15/09/1983

3,00

3,00

 

60

1189

Nguyễn Trọng Tuệ

12/07/1976

4,00

4,00

 

61

1192

Nguyễn Sơn Tùng

13/11/1984

4,75

5,00

 

62

1193

Nguyễn Thanh Tùng

06/03/1984

4,25

4,25

 

63

1199

Nguyễn Đình Văn

01/07/1984

2,25

2,25

 

64

1206

Nguyễn Thái Việt

26/08/1986

3,00

3,00

 

65

1207

Nguyễn Tuấn Việt

26/11/1983

4,25

4,25

 

66

1217

Đào Thị Hồng Yến

06/02/1979

4,00

4,00

 

67

1297

Văn Trọng Khang

20/07/1983

4,00

4,00

 

68

1379

Nguyễn Minh Tùng

20/12/1987

4,25

4,25

 

69

2118

Võ Hoàng Việt

14/10/1984

4,00

4,00

 

70

2112

Trần Thanh Tuấn

10/10/1986

4,00

4,00

 

71

2300

Nguyễn Thảo Lam

15/07/1984

4,00

4,00

 

72

2331

Lê Võ Tòng

06/12/1989

4,00

4,00

 

  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC TRA

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2012

 

MÔN THI: TIẾNG ANH

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

§iÓm thi

§iÓm sau phóc tra

Ghi chó

1

0001

Bùi Tuấn Anh

08/04/1969

44.50

44.50

 

2

0014

Nguyễn Việt Cường

12/04/1971

36.00

36.00

 

3

0015

Phạm Văn Cường

08/03/1976

45.50

45.50

 

4

0254

Đoàn Thế Cao

18/10/1978

44.00

44.00

 

5

0585

Nguyễn Hồng Quân

31/10/1976

54.00

54.00

 

6

0628

Hoàng Anh Quang

30/08/1984

41.50

41.50

 

7

0639

Phùng Khắc Trung

06/01/1973

44.50

44.50

 

8

1008

Phan Văn Minh

25/07/1975

45.00

45.00

 

9

1022

Nguyễn Hữu Nam

11/10/1983

47.00

47.00

 

10

2121

Trần Quang Vinh

15/01/1981

45.50

45.50

 

  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC TRA

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2012

 

MÔN THI: CƠ SỞ

STT

SBD

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

M«n CS

§iÓm thi

§iÓm sau phóc tra

Ghi chó

1

0162

Lê Xuân Độ

01/11/1977

SBVL

4.75

5.00

 

2

0173

Trần Trung Hiếu

21/12/1981

SBVL

4.75

5.50

 

3

0177

Vũ Thế Học

28/06/1988

SBVL

4.25

4.25

 

4

0180

Trần Bách Khải

09/10/1971

SBVL

4.00

4.00

 

5

0181

Trần Văn Khoa

16/02/1986

SBVL

4.50

4.50

 

6

0183

Nguyễn Trung Kiên

13/04/1985

SBVL

4.75

5.00

 

7

0184

Phạm Lê Kiên

24/02/1978

SBVL

4.50

4.50

 

8

0190

Đoàn Văn Phan

26/07/1978

SBVL

4.25

4.25

 

9

0194

Nguyễn Tiến Sỹ

06/09/1976

SBVL

4.50

4.50

 

10

0205

Nguyễn Ngọc Tú

01/01/1982

SBVL

4.75

5.00

 

11

0223

Phạm Trọng Hùng

25/11/1970

SBVL

4.75

5.25

 

12

0682

Trần Thanh Hải

26/03/1978

Cơ đất

4.50

4.50

 

13

0683

Nguyễn Thu Hằng

17/04/1984

Cơ đất

4.50

4.50

 

14

0686

Hồ Ngọc Hiếu

30/01/1986

Cơ đất

4.00

4.00

 

15

0691

Trinh Quốc Hùng

17/08/1975

Cơ đất

4.50

5.00

 

16

0716

Nguyễn Duy Thắng

20/02/1985

Cơ đất

4.75

5.00

 

17

0755

Nguyễn Thanh Bình

19/07/1981

Cơ đất

3.75

3.75

 

18

0778

Đỗ Mạnh Cường

09/08/1984

Cơ đất

4.00

4.00

 

19

0786

Vũ Việt Cường

13/07/1989

Cơ đất

3.50

3.50

 

20

0789

Trịnh Minh Diên

10/04/1969

Cơ đất

3.50

3.50

 

21

0813

Phan Thành Dương

18/06/1977

Cơ đất

4.25

4.25

 

22

0842

Nguyễn Thị Hương Giang

06/03/1985

Cơ đất

4.75

5.00

 

23

0905

Bế Lê Hợp

19/05/1982

Cơ đất

4.00

4.00

 

24

0908

Đinh Quang Hùng

16/07/1983

Cơ đất

4.00

4.00

 

25

0913

Ngô Anh Hùng

24/01/1983

Cơ đất

4.00

4.00

 

26

0935

Phạm Năng Hưng

10/09/1984

Cơ đất

4.50

4.50

 

27

1063

Cao Tiến Quý

11/04/1979

Cơ đất

3.00

3.00

 

28

1116

Đinh Thanh Thế

03/04/1982

Cơ đất

4.50

4.50

 

29

1146

Hoàng Gia Tĩnh

29/08/1973

Cơ đất

3.00

5.00

 

30

1228

Đoàn Đức Anh

13/07/1986

CKC

3.00

5,50

 

31

1388

Nguyễn Đức Việt

01/12/1981

CKC

4.00

4,00

 

  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC