Thông báo gia hạn nhận đăng ký học bổ sung kiến thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo gia hạn nhận đăng ký học bổ sung kiến thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo gia hạn nhận đăng ký học bổ sung kiến thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Chi tiết xem file đính kèm./.

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS