Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019Ngày 17/1/2020, trường Đại học Giao thông vận tải ban hành thông báo số 66/TB-ĐHGTVT về viêc phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Chi tiết thí sinh xem file đính kèm./.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS