Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học đợt 2 và Bằng hai, VLVH năm 2016. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải