THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT - CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT - CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT - CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trường ĐH GTVT tuyển sinh chương trình hợp tác Quốc tế đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Kỹ thuật hệ thống đường sắt - Chương trình hợp tác với CH LB Đức.

Bên cạnh chương trình thạc sỹ hợp tác Quốc tế, trường vẫn tiếp tục Tuyển sinh các ngành truyền thống (xem chi tiết trong file đính kèm). Tiếp tục nhận hồ sơ đến hết 10/11. Thời gian thi tuyển dự kiến vào các ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2017

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS