Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2012

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2012

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                     

Số: 221  /TB-ĐHGTVT-SĐH                                                        Hà Nội, ngày   27   tháng    03    năm 2012

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh cao học

(đợt 2 - tháng 10/2012)

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………

 

      Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức tuyển sinh cao học năm 2012. Hình thức đào tạo không tập trung. Thời gian đào tạo: 1,5 năm theo học chế tín chỉ.

      Danh mục và mã số các chuyên ngành đào tạo theo bảng kê kèm theo thông báo này.

I/ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

          1. Điều kiện văn bằng: Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:

            - Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.

            - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi để có trình độ tương đương với chuyên ngành đăng ký (xem danh mục các chuyên ngành gần kèm theo thông báo).

            2. Đối tượng ưu tiên: Theo Điều 10 qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GD&ĐT.

II/ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

            - Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Đại học. (mang theo bằng chính để đối chiếu) 

            - Bản sao hợp lệ bảng điểm Đại học.(mang theo bảng điểm chính để đối chiếu)

            - Phiếu và đơn xin dự tuyển.

            - Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa.

            - Công văn cử đi thi của thủ trưởng cơ quan (nếu có).

            - 04 ảnh cỡ 3x4 và phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.

(Hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Trường, không giải quyết các trường hợp hồ sơ thiếu giấy tờ)

III/ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

            - Bán hồ sơ: Từ ngày có thông báo này.

            - Nhận hồ sơ: Từ ngày có thông báo này đến 19/5/2012 tại trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở Hà Nội hoặc Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

            - Ôn tập và học bổ sung kiến thức: Từ 26/5/2012 đến 27/9/2012.

                 + Khu vực phía Bắc: Ôn tập tại trường Đại học Giao thông Vận tải (Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội)

                 + Khu vực phía Nam: Ôn tập tại Cơ sở II của Trường  tại TP. Hồ Chí Minh.

           

            - Thi tuyển: Dự kiến vào ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2012 (ngày thi chính thức sẽ thông báo sau)

                 + Khu vực phía Bắc thi tại trường Đại học Giao thông Vận tải tại Hà Nội.

                 + Khu vực phía Nam thi tại Cơ sở II của trường tại TP. Hồ Chí Minh.

IV/ CÁC MÔN THI

            Toán cao cấp; môn cơ sở và tiếng Anh tương đương trình độ A2 khung Châu Âu chung về ngoại ngữ.

 

Các môn học bổ sung kiến thức của các chuyên ngành gần xem tại website Phòng Đào tạo Sau đại học: www.sdh-gtvt.com.

Mọi thủ tục xin liên hệ:

            - Tại Hà Nội: Phòng Đào tạo SĐH Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0986861602 (gặp anh Giang)

            - Tại Tp.HCM: Ban đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải-cơ sở 2, 450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.37305267; Fax: 08.38964736

 

   Nơi nhận:

            - Như trên;

            - Vụ GDĐH Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

            - Lưu HCTH, ĐT SĐH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long

 

DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 (kèm theo Thông báo số: 221 /TB-ĐHGTVT-ĐTSĐH ngày  27  tháng  3  năm 2012

của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải)

 

TT

Tên và mã số các chuyên ngành tuyển sinh hiện tại

Tên và mã ngành phù hợp

trong Danh mục 04 (dự kiến)

Tên chuyên ngành

Mã số

Tên ngành

Mã số

1

Xây dựng đường ôtô và đường thành phố

60.58.30

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

60.58.02.05

2

Xây dựng sân bay

60.58.32

3

Xây dựng đường sắt

60.58.35

4

Xây dựng cầu hầm

60.58.25

5

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

60.58.22

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

60.58.02.10

6

Máy xây dựng - xếp dỡ

60.52.10

Kỹ thuật cơ khí động lực

60.52.01.16

7

Kỹ thuật ô tô - máy kéo

60.52.35

8

Khai thác, bảo trì ô tô - máy kéo

60.52.46

9

Kỹ thuật đầu máy xe lửa - toa xe

60.52.11

10

Khai thác, bảo trì đầu máy xe lửa - toa xe

60.52.44

11

Kỹ thuật điện tử

60.52.70

 

Kỹ thuật điện tử

60.52.02.03

Kỹ thuật viễn thông

60.52.02.08

12

Tự động hóa

60.52.60

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

60.52.02.16

 

13

Kinh tế xây dựng

60.31.08

Quản lý xây dựng

60.58.03.02

14

Tổ chức và quản lý vận tải

60.84.10

Tổ chức và quản lý vận tải

60.84.01.03

15

Quản trị kinh doanh

60.34.05

Quản trị kinh doanh

60.34.01.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH GẦN

ĐỐI VỚI CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

───────────────────

 

          Các chuyên ngành sau đây được coi là chuyên ngành gần đối với các chuyên ngành đào tạo Cao học của trường đại học Giao thông Vận tải theo mã số qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh được đăng ký dự thi nhưng phải học các môn bổ sung kiến thức trước khi thi (theo qui định của nhà trường) và nộp chứng chỉ cho Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày thi tuyển:

1- Các chuyên ngành: “Kinh tế vận tải” của trường đại học Giao thông Vận tải dự thi vào chuyên ngành “Tổ chức và quản lý vận tải”

2- Các ngành (hoặc các chuyên ngành) thuộc khối xây dựng công trình (Công trình giao thông, Công trình thuỷ lợi, kiến trúc, xây dựng dân dụng-công nghiệp …) dự thi vào các chuyên ngành thuộc khoa Công trình hoặc chuyên ngành Kinh tế xây dựng.

3- Các ngành (hoặc các chuyên ngành) thuộc khối cơ khí dự thi vào các chuyên ngành thuộc khoa Cơ khí.

4- Các chuyên ngành thuộc khối Điện-Điện tử dự thi vào các chuyên ngành thuộc khoa Điện-Điện tử.

5- Các ngành hoặc các chuyên ngành thuộc khối kinh tế dự thi vào chuyên ngành “Quản trị kinh doanh” (MS: 60.34.05).

6- Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông dự thi vào chuyên ngành Quản trị kinh doanh (bưu chính viễn thông).

          Các trường hợp còn lại đều được coi là chuyên ngành khác, Nhà trường không nhận đơn đăng ký dự thi tuyển.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS