Thông báo về Thời gian và phòng thi môn Quản trị Marketing đối với các thí sinh học bổ sung kiến thức hệ cao học | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về Thời gian và phòng thi môn Quản trị Marketing đối với các thí sinh học bổ sung kiến thức hệ cao học

Thông báo về Thời gian và phòng thi môn Quản trị Marketing đối với các thí sinh học bổ sung kiến thức hệ cao học

Các thí sinh học bổ sung kiến thức hệ cao học môn Quản trị Marketing  lưu ý Thời gian và phòng thi như sau:
Thời gian thi 9h30 ngày 01/10/2016
Phòng thi: 202 A2

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS