Thông báo về việc nhận phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ qua hộp thư điện tử. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc nhận phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ qua hộp thư điện tử.

Thông báo về việc nhận phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ qua hộp thư điện tử.(Chi tiết xem tệp đính kèm)./.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS