Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2018. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2018.

Thông báo V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2018.

(Chi tiết xem tệp đính kèm)./.

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS