Công văn về việc ứng dụng Hệ thống văn phòng điện tử trong công tác Đảng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Công văn về việc ứng dụng Hệ thống văn phòng điện tử trong công tác Đảng

Công văn về việc ứng dụng Hệ thống văn phòng điện tử trong công tác Đảng

   Nhằm truyền đạt sự chỉ đạo, trao đổi thông tin và giải quyết công việc, công tác văn thư trong công tác Đảng giữa Đảng ủy trường với các Đảng bộ bộ phận và Chi bộ, Văn phòng Đảng ủy bàn giao Tài khoản truy cập của các đơn vị trên Văn phòng điện tử như sau:

   1. Tài khoản truy cập và mật khẩu theo công văn gửi xuống chi bộ.

   2. Yêu cầu đối với các đơn vị khi sử dụng Văn phòng điện tử:

   - Phải đổi lại mật khẩu mặc định sau khi đăng nhập lần đầu tiên vào hệ thống.

    - Phải chịu trách nhiệm về tính bảo mật đối với tài khoản của đơn vị, giữ an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu.

   - Không được cung cấp thông tin trên Văn phòng điện tử cho bất kỳ các tổ chức, cá nhân ngoài trường.

   - Phải thông báo cho Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của đơn vị hoặc các sơ hở về bảo mật.

   Đường link của Văn phòng điện tử: http://vanphongdientu.utc.edu.vn

   Kính đề nghị các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ quan tâm, phối hợp thực hiện.

   Trân trọng cảm ơn./.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS