Kỷ niệm 43 ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kỷ niệm 43 ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2018

Kỷ niệm 43 ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2018


Đại thắng mùa xuân năm 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, có ý nghĩa và giá trị to lớn cả về chính trị, quân sự, ngoại giao. Sự thật lịch sử rất rõ ràng, vậy mà cứ vào dịp chúng ta tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày chiến thắng là trên một vài trang mạng lại xuất hiện những giọng điệu mang tư tưởng thù địch xuyên tạc sự thật, phủ nhận ý nghĩa, giá trị lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS