Thông báo Chương trình Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI và đánh giá phân loại TCCSĐ, Đảng viên năm 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo Chương trình Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI và đánh giá phân loại TCCSĐ, Đảng viên năm 2012

Thông báo Chương trình Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI và đánh giá phân loại TCCSĐ, Đảng viên năm 2012

     Nhằm đảm bảo chất lượng Hội nghị lấy ý kiến góp ý và kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống nhất Chương trình làm việc của các Tổ công tác với các Đảng ủy bộ phận, Chi ủy Chi bộ trực thuộc và Chi bộ trực thuộc (nội dung có trong file đính kèm).

     Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc, các đồng chí Đảng ủy viên Trường căn cứ Chương trình làm việc này tổ chức triển khai thực hiện.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS