Thông báo lịch duyệt văn bản tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo lịch duyệt văn bản tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Thông báo lịch duyệt văn bản tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

   Thực hiện Kế hoạch số 182-KH/ĐU29 và Hướng dẫn số 183-HD/ĐU29 ngày 11/8/2017 của Đảng ủy Trường Đại học GTVT về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Hướng dẫn số 198-HD/ĐU29 ngày 30/8/2017 về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy trường ban hành lịch duyệt văn bản tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 (đề nghị xem trong file đính kèm).

    Hồ sơ các chi bộ cần chuẩn bị khi duyệt văn bản tổ chức đại hội, gồm:

   - Báo cáo chính trị.

   - Báo cáo kiểm điểm của chi ủy, bí thư chi bộ.

   - Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

   Và các văn bản khác có liên quan: Lịch tổ chức đại hội, chương trình đại hội, mẫu nghị quyết đại hội,...

   Nếu có vướng mắc liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Tứ - Phụ trách Văn phòng Đảng uỷ: Điện thoại: 0936000414, Email: nguyendinhtu@utc.edu.vn.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS