Thông báo lịch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo lịch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

Thông báo lịch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

   Thực hiện Kế hoạch số 182-KH/ĐU29 và Hướng dẫn số 183-HD/ĐU29 ngày 11/8/2017; Hướng dẫn số 198-HD/ĐU29 ngày 30/8/2017 của Đảng ủy Trường Đại học GTVT về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy trường ban hành lịch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 (có trên Văn phòng điện tử  - http://vanphongdientu.utc.edu.vn). Một số điểm cần lưu ý:

   1. Văn phòng Đảng ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan làm công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức đại hội: Trang trí trong đại hội, loa đài, nhạc Quốc ca, Quốc tế ca, hòm phiếu, nước uống, hoa trang trí.

   2. Các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội theo đúng thời gian, địa điểm được duyệt; nộp hồ sơ đại hội về Văn phòng Đảng ủy chậm nhất là 7 ngày làm việc sau đại hội. Hồ sơ gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết đại hội; Biên bản đại hội, Biên bản kiểm phiếu, Danh sách trích ngang cấp ủy khóa mới.

   3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Tứ-Phụ trách Văn phòng Đảng uỷ: Điện thoại: 0936000414, Email: nguyendinhtu@utc.edu.vn.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS