Thông báo tổ chức Lễ khai giảng và chương trình khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tổ chức Lễ khai giảng và chương trình khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

Thông báo tổ chức Lễ khai giảng và chương trình khóa học bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

  Được sự ủy quyền của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo Lễ khai giảng và chương trình Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019 như sau:

     1. Đối tượng: Toàn thể học viên khóa học 144A năm 2019 kèm theo Quyết định số 3701-QĐ/ĐUK ngày 05/12/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

     Số lượng học viên: 336 quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Trường Đại học GTVT và Học viên Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

      2. Thời gian: Lễ khai giảng khóa học tổ chức vào hồi 8 giờ 30 ngày 04/01/2020 (Thứ Bảy).

     3. Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học GTVT, số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

     4. Chương trình

     a) Ngày 04/01/2020 (Thứ Bảy)

     - 8 giờ: Học viên có mặt tại Hội trường lớn để nhận tài liệu.

     - 8 giờ 30: Khai giảng khóa học.

     - 8 giờ 45: Giới thiệu các chuyên đề:

     + Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

     + Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

     Báo cáo viên: TS Nguyễn Thế Tấn, Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học GTVT.

     - 13 giờ 30: Giới thiệu các chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

      Báo cáo viên: TS Lã Quý Đô, Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học GTVT.

     b) Ngày 05/01/2020 (Chủ nhật)

     - 8 giờ 30: Giới thiệu các chuyên đề: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Báo cáo viên: PGS-TS Nguyễn Sỹ Trung, khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học GTVT.

     - 13 giờ 30: Giới thiệu các chuyên đề: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Báo cáo viên: PGS-TS Nguyễn Sỹ Trung, khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học GTVT.

     - 16 giờ: TS Lã Quý Đô hướng dẫn viết thu hoạch.

     Học viên tự nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch và gửi về Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Giao thông vận tải phòng 504 nhà A1, số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 11/01/2019.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS