Thông báo thay đổi lịch làm việc của các Tổ công tác tại Thông báo số 128/TB-ĐU28 ngày 26/12/2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo thay đổi lịch làm việc của các Tổ công tác tại Thông báo số 128/TB-ĐU28 ngày 26/12/2012

Thông báo thay đổi lịch làm việc của các Tổ công tác tại Thông báo số 128/TB-ĐU28 ngày 26/12/2012

     Kế hoạch số 121-KH/ĐU28 ngày 14/12/2012 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Đảng ủy Trường đã được triển khai xuống các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ. Để chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện thực hiện Kế hoạch trên, Đảng ủy Trường có Thông báo số 128-TB/ĐU28 ngày 26/12/2012 về việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW4 và kiểm điểm đánh giá phân loại Đảng viên năm 2012.

     Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện đã có vướng mắc về lịch làm việc của các Tổ công tác với các Đảng ủy bộ phận, Chi ủy Chi bộ và Chi bộ trực thuộc, vì vậy Ban Thường vụ Đảng ủy thay đổi lịch làm việc (Nội dung có trong file đính kèm).

     Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc, các đồng chí Đảng ủy viên Trường căn cứ lịch làm việc thay đổi này tổ chức triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng Kế hoạch trên.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Đắc Sử (đã ký)

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS