KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI "GIỌNG HÁT HAY SINH VIÊN 2015" | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI "GIỌNG HÁT HAY SINH VIÊN 2015"

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI "GIỌNG HÁT HAY SINH VIÊN 2015"

 
THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
***
Số:     /KH-ĐTN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 
 
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Giọng hát hay sinh viên 2015”
-------------------

            
Hội  thi “Giọng hát hay sinh viên” đã  trở thành hoạt động  truyền  thống của
Đoàn Trường Đại  học GTVT. Thực  hiện  chương  trình  công  tác Đoàn  năm  học
2014  - 2015,  thực hiện Kế hoạch  số 120  -KH/TĐTN-BTG ngày 26/01/2015  của
ban  Thường  vụ  Thành  đoàn Hà Nội,  thực  hiện  Kế  hoạch  số  15/KH-ĐTN  ngày
26/2/2015 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc  tổ chức các hoạt động Tháng
Thanh niên 2015 đã được sự đồng ý của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Nhà trường,
Ban Thường vụ Đoàn  trường ban hành Kế hoạch  tổ chức Hội  thi “Giọng hát hay
sinh viên 2015” như sau:
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
             - Là  hoạt  động  chào mừng Tháng Thanh  niên  năm  2015,  chào mừng  84
năm  ngày  thành  lập  Đoàn  TNCS  Hồ  Chí Minh  (26/3/1931  -  26/3/2015),  chào
mừng Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIX, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội
lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
        - Hướng  tới  chào mừng  kỷ  niệm  70  năm  truyền  thống Trường Đại  học
GTVT (15/11/1945 -15/11/2015).
            - Phát hiện những giọng hát hay để bồi dưỡng và bổ sung vào Đội văn nghệ
xung kích của Đoàn trường.
           - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng,
lòng yêu nước,  tự hào dân tộc,  tự hào về nhà Trường, giáo dục đạo đức lối sống,
định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong sinh viên toàn trường.
            - Hội thi được tổ chức có chất lượng, có sức lan toả, gây ấn tượng tốt trong
sinh viên dự thi và khán giả.
  -  Hội  thi phải được  triển khai đồng bộ,  sâu  rộng  trong  toàn  trường, đảm
bảo thiết thực và hiệu quả. 2
 
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.
      1. Sinh viên chính quy các khoá trong toàn trường có sở thích, năng khiếu đều
được đăng ký tham gia.
2. Các Liên chi đoàn chuẩn bị ít nhất 01 tiết mục Đơn ca và 01 tiết mục tốp ca.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Chủ  đề:  “Tuổi  trẻ Trường Đại  học Giao  thông Vận  tải  tự  hào  tiến     
bước dưới cờ Đảng”
2.  Nội dung:   
      Thi biểu diễn các tác phẩm âm nhạc với các nội dung ca gợi Đảng, Bác Hồ,
quê  hương  đất  nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội  Sinh  viên Việt Nam,  nhà
Trường,  thể  hiện  vai  trò,  trách  nhiệm,  quyết  tâm  của  tuổi  trẻ  Trường  Đại  học
GTVT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước.
3.  Hình thức tổ chức:
  - Thi Đơn ca và Tốp ca.
  - Tổ chức vòng thi sơ khảo để chọn 16 tiết mục gồm 8 tiết mục đơn ca và 8
tiết mục  tốp ca vào vòng chung khảo. Các đơn vị và thí sinh tham gia được trình
bày một bài hát tự chọn là ca khúc cách mạng, nhạc nhẹ, nhạc trẻ, các bài hát mang
âm hưởng dân ca theo nội dung trên.         
IV. GIẢI THƯỞNG
         Căn cứ vào chất  lượng Hội  thi, Kết quả đánh giá của Ban Giám Khảo, Ban
Tổ chức sẽ xếp giải gồm:
-  Đơn ca
           + 01 giải Nhất gồm Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng;
           + 02 giải Nhì gồm Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng;
           + 03 giải Ba gồm Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng;
           + 02 giải Triển vọng gồm Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng;
-  Tốp ca
           + 01 giải Nhất gồm Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng;
           + 02 giải Nhì gồm Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng;
           + 03 giải Ba gồm Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng;
 
 
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH
  - Đăng ký: Từ ngày 5/3/2015 đến hết ngày 19/3/2015 tại Văn phòng Đoàn
trường P404A9 hoặc tại các Liên chi đoàn và bàn đăng ký tại cổng trường.
  - Vòng sơ khảo: Thứ 7 ngày 21/3/2015 tại Hội trường lớn.
- Vòng chung khảo: 19h, Thứ 5 ngày 26/3/2015 tại Hội trường lớn.
Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách các Liên chi đoàn và các thí sinh đăng
ký để sắp xếp lịch và thông báo cụ thể cho các thí sinh tham gia. Mọi thông tin chi
tiết  sẽ  được  tuyên  truyền  qua  panpage  của Đoàn  trường:  https://www.facebook.
com/pages/ Đoàn Thanh Niên Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  
  - Thành lập ban Tổ chức hội thi, Ban tuyên truyền hội thi.
- Ban Tổ chức chuẩn bị công tác tổ chức, công tác hậu cần, dự trù kinh phí,
mời Ban giám khảo, chuẩn bị giải thưởng cho các thí sinh đạt giải; mời các nhà tài
trợ hỗ trợ tổ chức hội thi.
- Ban  tuyên  truyền  đảm  bảo  công  tác  thông  tin &  tuyên  truyền,  tiếp  nhận
đơn đăng ký dự thi của các Liên chi đoàn và các thí sinh dự thi.  
    - Các Liên  chi  đoàn  và  các  chi  đoàn  thông  báo  rộng  rãi  cho ĐVTN  đăng
ký trực  tiếp  tại Văn  phòng Đoàn  trường  hoặc Bàn  đăng  ký  tại  cổng  trường
trước 19/3/2015 và chuẩn bị cho thí sinh thuộc đơn vị mình tham gia tốt hội thi.
            Hội  thi  “Giọng hát hay  sinh viên 2015”    là một  trong  các hoạt động  lớn
trong Tháng Thanh niên và năm học 2014  - 2015, yêu   cầu các Liên chi đoàn và
chi đoàn khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện.
 
  Nơi nhận:
- TT, Ban TN Trường học
 Thành Đoàn Hà Nội (b/c);
- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);
- Các đơn vị liên quan (p/h);
- Các đơn vị đề nghị tài trợ;
- Các LCĐ, CĐ (t/h),
- Lưu VP.   

                             
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
Mai Nam Phong
 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS