THÔNG BÁO “V/v Đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đoàn trường khóa XXVII trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHGTVT lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2014-2017” | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO “V/v Đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đoàn trường khóa XXVII trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHGTVT lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2014-2017”

THÔNG BÁO “V/v Đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đoàn trường khóa XXVII trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHGTVT lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2014-2017”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐH GTVT

*****

Số: 187 /TB - ĐTN

 

 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 11  năm 2014

THÔNG BÁO

 “V/v Đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đoàn trường khóa XXVII

trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHGTVT

lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2014-2017”

 

Kính gửi:    Các Liên chi đoàn, Chi đoàn, CLB, tổ, đội, nhóm.

          Căn cứ Kế hoạch số 177 KH/ĐTN ngày 03/11/2014 của BCH Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHGTVT lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2014-2017. Để đánh giá kết quả thực hiện các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, BCH Đoàn trường xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ XXVIII.

          Nhằm mục đích lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo, BCH Đoàn trường đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn, CLB, tổ, đội, nhóm và toàn thể đoàn viên, sinh viên nghiên cứu Dự thảo, đóng góp ý kiến để BCH hoàn thiện Dự thảo báo cáo trước khi trình Đại hội.

Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về Văn phòng Đoàn trường P404 nhà A9 hoặc gửi về địa chỉ: mnphong@utc.edu.vn  hoặc anhminhuct@gmail.com trước ngày12/12/2014.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Đã ký)

Mai Nam Phong

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS