Chuyển phòng học BUỔI TỐI | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Chuyển phòng học BUỔI TỐI

Chuyển phòng học BUỔI TỐI

Ban quản lý giảng đường chuyển phòng học 1 số lớp buổi tối như trong file đính kèm.

Lớp trưởng các lớp thông báo phòng học mới cho các thầy cô có giờ giảng liên quan.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS