Chuyển phòng học tạm thời ngày 26/11/2013 tiết 10,11,12 (404-A9 sang 503A7) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Chuyển phòng học tạm thời ngày 26/11/2013 tiết 10,11,12 (404-A9 sang 503A7)

Chuyển phòng học tạm thời ngày 26/11/2013 tiết 10,11,12 (404-A9 sang 503A7)

BQL Giảng đường chuyển tạm thời phòng học phục vụ công tác bảo vệ tốt nghiệp:

Thời gian: 26/11/2013 (tiết 10,11,12)

Phòng học cũ : 404-A9

Phòng học mới: 503-A7

Ghi chú: sau thời gian trên lớp học về phòng học cũ.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS