Thông báo chung Phòng học hệ cao học 2013-2014 (Feb25) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo chung Phòng học hệ cao học 2013-2014 (Feb25)

Thông báo chung Phòng học hệ cao học 2013-2014 (Feb25)

Chú ý: Bắt đầu từ ngày 24.2.2014, 03 lớp Cao học tại nhà A8 chuyển sang nhà A3 như sau:

1, 203A8 chuyển sang 301A3

2, 205A8 chuyển sang 302A3

3, 206A8 chuyển sang 303A3

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS