Thông báo chuyển phòng 101 A2 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo chuyển phòng 101 A2

Thông báo chuyển phòng 101 A2

Thông báo chuyển phòng 101A2
Để lấy phòng 101 A2 đựng quà Tết, phòng điều độ tạm thời điều chuyển  phòng 101 A2 sang phòng học mới (chi tiết xem file đính kèm)
Trân trọng.
 
 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS