Thông báo: chuyển phòng học 203 và 205A8 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo: chuyển phòng học 203 và 205A8

Thông báo: chuyển phòng học 203 và 205A8

Từ ngày 24/2/2014

+Các lớp học ban ngày xem file đính kèm.

+Các lớp học buổi Tối tại 203+205+206 A8 chuyển sang 301+302+303 A3

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS