Thông báo phòng thi lại Tiếng Anh lớp Cao học K22.1 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo phòng thi lại Tiếng Anh lớp Cao học K22.1

Thông báo phòng thi lại Tiếng Anh lớp Cao học K22.1

Thông báo phòng thi lại Tiếng Anh lớp Cao học K22.1
Thời gian thi:  7h sáng thứ 7 ngày 20/06/2015
Phòng thi: 301A8, 302A8, 305A8

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS