Thay đổi phòng học hệ VLVH, học kỳ 1 năm học 2012-2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải