CHƯƠNG TRÌNH
MÍT TINH KỶ NIỆN NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
 
 
Kỷ niệm Ngày truyền thống Cựu chiến binh Việt Nam 06/12/1989 - 06/12/2017. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh trình kế hoạch tổ chức ngày truyền thống 06/12/2017 như sau:
 
Thời gian: Ngày 05/12/2017
- Từ 09 giờ 30 đến 10 giờ 00’ tiếp đón Đại biểu và khách mời.
- Từ 10 giờ 00’ đến 11 giờ 00 tham gia mít tinh kỷ niệm ngày truyền thống
 
Nội dung:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khách mời.
- Diễn văn khai mạc.
- Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Thành phố lần thứ VI.
- Phát biểu của lãnh đạo Nhà trường, ý kiến chỉ đạo
- Thông báo kết quả thi đua khen thưởng năm 2017.
- Tọa đàm của các CCB.
- Kết thúc Hội nghị
- 11 giờ 00’ Mời đại biểu, khách mời và toàn thể hội viên CCB ăn trưa tại nhà ăn Căng tin trường ĐHGTVT.
 
Địa điểm tổ chức: phòng 501 nhà A.
 
                                                                               TM.BAN CHẤP HÀNH
                                                                                      CHỦ TỊCH
 
                                                                                   Bùi Quang Tuấn