Thông báo v/v vận động hội viên đóng góp xây dựng nhà khách CCB Điện Biên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải