Tin khoa Công nghệ thông tin | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Tin khoa Công nghệ thông tin

Tin khoa Công nghệ thông tin

Nhằm tăng cường và mở rộng giao lưu hợp tác với các đơn vị sản xuất và đặc biệt tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận các công nghệ mới và thực tế.

Khoa Công nghệ thông tin Trường học Giao thông Vận tải được thành lập vào tháng 11 năm 2003...

Kính gửi các thầy cô giáo, các em sinh viên khoa Công nghệ thông tin

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập khoa vào 17 tháng 11 năm 2013, Khoa CNTT trân trọng mời các đại diện các lớp sinh viên cũ (từ khóa 41 đến khóa 50) đến họp trù bị tại khoa vào 15h00

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS