Tin tức khoa Giáo dục quốc phòng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Tin tức khoa Giáo dục quốc phòng

Tin tức khoa Giáo dục quốc phòng

Do thực hiện việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nên Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019 -2020 của Nhà trường phải tịnh tiến 4 tuần, khoa Giáo dục quốc phòng điều chỉnh thờ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2019 -2020 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP&AN.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2019-2020 của Nhà trường; Khoa GDQP xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2019 -2020 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP&AN.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2018-2019 của Nhà trường, Khoa GDQP xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 59 (Khoa CNTT, Khoa

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2018-2019 của Nhà trường, Khoa GDQP xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 59 (Khoa Cơ khí, Kho

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2018-2019 của Nhà trường, Khoa GDQP xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 59 (Khoa ĐTQT,

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS