Những chương trình học bổng cần biết | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Những chương trình học bổng cần biết

Những chương trình học bổng cần biết

Chương trình học bổng VEF cho niên học 2013: Quy trình nộp đơn và tuyển chọn Nghiên cứu sinh VEF là một quy trình mở, cạnh tranh và minh bạch. Các ứng viên không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào để tham dự vào quy trình tuyển chọn này. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm kết quả học tập, sự chuẩn bị, năng lực trí tuệ, khả năng tiếng Anh và tiềm năng đóng góp khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam.

Niên học 2013, VEF dự định cấp khoảng 45 suất học bổng cho các công dân Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ, khai giảng vào mùa thu năm 2013. VEF chỉ chấp nhận hồ sơ trực tuyến.

Thông tin chi tiết đăng tải tại website:  www.vef.gov

 

Chương trình học bổng tiến sĩ SUT-Thailand: là chương trình học bổng của trường Đại học Bách khoa Sunararee (SUT), Thailand dành cho nghiên cứu sinh tiến sỹ. Học bổng này nhằm thu hút những sinh viên hàng đầu Đông Nam Á tới làm nghiên cứu sinh tiến sỹ tại trường Đại học Bách khoa Sunararee - một trong những trường đại học nghiên cứu quốc gia hàng đầu tại Thái Lan.

Thông tin chi tiết đăng tại http://www.sut.ac.th/ASEAN

 

Chương trình học bổng nghiên cứu tiến sĩ và sau tiến sĩ "Eugen Ionescu" năm 2012-2013: hiện đang được triển khai. Thông tin về học bổng được đăng tải chi tiết tại website của AUF:

http://www.auf.org/bourses/bourses-eugen-ionescu-2012-2013/

Các học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ "Eugen Ionescu" kéo dài từ 3 đến 6 tháng, dành cho các nghiên cứu sinh tiến sỹ, giảng viên, các nhà nghiên cứu từ các trường đại học là thành viên của AUF, nằm trong các quốc gia thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hoặc Algérie, mong muốn nghiên cứu tại Rumanie ở 1 trong 26 trường đại học tham gia vào chương trình này. Người được hưởng học bổng tham gia chương trình từ ngày 01/02/2013 đến 31/07/2013.

Phòng Đối Ngoại

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS