Thông báo số: 241/TB-ĐN ngày 21/3/2019

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học tiếng Nhật trực tuyến 4Me

-------------------------------

       Kính gửi:   - Các Khoa

              - Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo tới các Khoa và Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh chương trình học tiếng Nhật trực tuyến 4Me dành cho sinh viên trong khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải và Tổ chức HuReDee Nhật Bản (Human Resources Development & Employment Organization) với thông tin cơ bản như sau:

Chương trình học tiếng Nhật 4Me (4Me Japanese E-Learning) do Cty TNHH Gakken Holdings, một trong những công ty hàng đầu tại Nhật Bản về đào tạo tiếng Nhật xây dựng.

Mục tiêu khóa học: trang bị cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật cơ bản.

Thời gian học: từ 01/4 đến 30/9/2019

Học phí: Miễn học phí

Hình thức học: sinh viên sau khi đăng ký và được lựa chọn sẽ được cung cấp tài khoản để tham gia khóa học trực tuyến.

Đối tượng tham gia: tất cả các sinh viên có nhu cầu học tiếng Nhật cơ bản.

Đăng ký học: sinh viên đăng ký theo đường link

https://docs.google.com/forms/d/1Pn6_IGljUif5fncAxsAGSwBEsrssk9wnOHj91EgPojo/viewform?fbclid=IwAR1YtkX-8xpOZ8xiDp-X68VCYQ2-Ju0wq8Y2sjnab9SrLqZ6zxKn4AFlKHg&edit_requested=true

Thời hạn đăng ký: 25/3/2019

Để biết thêm thông tin về chương trình, liên hệ cô Linh - phòng Đối ngoại, Email: ntlinh_dn@utc.edu.vn, ĐT: 024 37664078 hoặc thầy Nguyễn Xuân Tùng – Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Email: nxtung.dtn@gmail.com , ĐT: 0983665321. 

Phòng Đối ngoại trân trọng đề nghị các Khoa và Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh triển khai thông báo tới các sinh viên để sinh viên quan tâm đăng ký./.

Phòng Đối Ngoại