Theo thông tin từ Đại sứ quán Úc tại Hà Nội, Phòng Đối ngoại xin thông báo thông tin cơ bản về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia dành cho bậc học thạc sỹ nhập học năm 2020 như sau:

Chương trình học bổng Chính phủ Australia là học bổng có uy tín được chính phủ Australia  trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu sau này cho lĩnh vực phát triển. Học bổng có mục tiêu bồi dưỡng năng lực chuyên môn và kỹ năng cho người đạt học bổng để họ có thể đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam cũng như xây dựng mối mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

Các lĩnh vực học tập ưu tiên cho ứng viên Việt Nam bao gồm:

  • Quản trị và phát triển kinh tế
  • Giao thông
  • Nước và vệ sinh
  • Giáo dục
  • Biến đổi khí hậu
  • …….

       Mỗi suất học bổng bao gồm chi phí đi lại, học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí, bảo hiểm, hỗ trợ học tập...

Các ứng viên Học bổng Chính phủ Australia tham khảo thêm thông tin chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến tại http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/en/ từ ngày  01/02/2019 đến ngày 30/4/2019 để nhập học năm 2020.

Phòng Đối Ngoại