Thông báo số: 164/TB-ĐN, ngày 21/2/2019

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng sau đại học

tại Viện Công nghệ quốc tế Sirindhorn, Trường Đại học Thammasat, Thái Lan

-----------------------------------------------

 

Kính gửi:   Các Khoa; Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo tới giảng viên và sinh viên toàn trường chương trình học bổng EFS (Graduate Scholarship Program for Excellent Foreign Students – EFS) học thạc sỹ hoặc tiến sỹ tại Viện Công nghệ quốc tế Sirindhorn (SIIT), Trường Đại học Thammasat, Thái Lan với thông tin cơ bản như sau:

Lĩnh vực đào tạo: Xây dựng công trình, Kỹ thuật/Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện, Quản lý xây dựng, Công nghệ thông tin và truyền thông cho các hệ thống nhúng, Kỹ thuật/công nghệ môi trường, Logistics và Hệ thống chuỗi cung ứng, Kỹ thuật/Khoa học/Công nghệ vật liệu, Kỹ thuật cơ khí

Số lượng học bổng: 40 suất dành cho các học viên nhập học vào học kỳ 1/2019 (tháng 8/2019); chương trình thạc sỹ: 02 năm; chương trình tiến sỹ: 03 năm

Giá trị học bổng gồm:

  • Học phí và các chi phí hỗ trợ đào tạo
  • Sinh hoạt phí: 10.500 Baht/tháng (~ 7.650.000đ) dành cho chương trình thạc sỹ

11.500 Baht/tháng (~ 8.400.000đ) dành cho chương trình tiến sỹ

- Vé máy bay khứ hồi (không quá 20.000 Baht ~ 14.500.000đ)

- Các chi phí khác như phí visa, taxi sân bay,…(không quá 10.000 Baht ~ 7.250.000đ)

- Bảo hiểm y tế trong thời gian học bổng.

* Những người nhận học bổng được yêu cầu ở tại ký túc xá của SIIT trong thời gian tối thiểu 12 tháng.

 Yêu cầu đối với ứng viên:

  • Có kết quả học tập xuất sắc (trong top 20% của lớp)
  • Đáp ứng yêu cầu tuyển sinh các chương trình sau đại học của SIIT (www.siit.tu.ac.th/grad_app)
  • Có hai thư giới thiệu (trong đó có ít nhất 01 thư giới thiệu của giáo viên hướng dẫn)
  • Có sức khỏe tốt
  • Không nhận bất cứ học bổng nào khác  

Điều kiện để tiếp tục học bổng:

  1. Đạt điểm GPA không thấp hơn 3.25
  2. Đạt tiến độ tốt trong làm luận án thạc sỹ/tiến sỹ và báo cáo tiến độ mỗi kỳ học.
  3. Hỗ trợ công việc của viện trong 30 giờ mỗi học kỳ, tập trung chủ yếu vào việc trông thi (24 giờ) và hướng dẫn phòng thí nghiệm hoặc trợ giảng (6 giờ).

Điều kiện sau tốt nghiệp: Không

Thời gian nộp hồ sơ: 01/3 – 30/4/2019

Thông báo cho ứng viên trúng tuyển: 28/6/2019

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học bổng, yêu cầu về hồ sơ,…truy cập www.siit.tu.ac.th hoặc liên hệ với phòng Đối ngoại, gặp Ms. Linh - SĐT: 0904 259688 để được hỗ trợ.

Phòng Đối ngoại trân trọng đề nghị các đơn vị triển khai thông báo tới giảng viên, sinh viên để giảng viên, sinh viên đủ điều kiện, có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ./.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký và đóng dấu)

Vũ Tiến Sỹ